วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

หบีพระบัญญัติศักดิ์สิทธิ์

10 สุดยอดปริศนาบนโลก
อันดับ 7 : หบีพระบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ (ARK OF THE COVENANT : ETHIOPIA) คำตอบกับการเปิดทางสู่โลกพระเจ้า การค้นคว้าทางศาสนาครั้งยิ่งใหญ่ ปริศนาศิลาจารึกที่อยู่ข้างในหบีพระบัญญัติ คือ เครื่องมือติดต่อถึงองค์พระเจ้าโดยตรง คำสอนศาสนา หบีทองคำ วัตถุศักดิ์สิทธิ์ ที่องค์พระศาสดาตระหนักรู้ อาจรอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเปิดเผย แต่ยังไม่ใช่ในตอนนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น